KONSULTATION INOM E-HANDEL

E-handeln växer för varje år och det blir mer och mer attraktivt att både starta igång nya butiker och att digitalisera sin fysiska försäljning. Men i takt med att vårt köpbeteende förändras så påverkar det e-handlarnas vardag. Gamla sanningar fungerar inte längre och nya processer och verktyg presenteras hela tiden. Det gäller att hela tiden vara öppen för förändring så man inte blir omkörd av hungriga konkurrenter.

Daybright har en unik kunskap inom e-handel då vi inte bara hjälpt e-handesvarumärken så som Morris Stockholm och 8848 Altitude att öka sin försäljning och bygga varumärkeskännedom, vi har dessutom en egen e-handel.

Vi jobbar flexibelt med e-handlare. Vi vet att den största skillnaden gör vi när vi kan påverka och konsultera i flera nivåer – från effektivisering med hjälp av digitalisering i orderplockningen till marknadsföringsstrategi online. Genom att jobba med hela verksamhetens olika delar kan vi skapa lönsamhet för hela verksamheten.

Daybright har lång erfarenhet av att jobba med marknadsföringen av stora e-handelsbutiker och vet vad som krävs för att i en komplex bransch sticka ut, bygga brand och öka försäljningen. Vi agerar dessutom gärna konsulter för dig som är i processen att starta en e-handel och behöver ett bollplank i viktiga beslut och frågor.

Daybright Praktik Jönköping digital markandsföring

LÅT OSS PRATA FÖRUTSÄTTNINGSLÖST

Vi inleder gärna med ett förutsättningslöst samtal, där vi lyssnar till era utmaningar och behov. Sedan kan vi presentera ett upplägg och föreslå hur ett framtida samarbete skulle kunna se ut.

Idag hjälper vi bland annat:

Morris x Daybright
Emma Israelsson Stockholm
Markslöjd x Daybright
Morris x Daybright
Elkedjan x Daybright
Markslöjd x Daybright

Lönsamhet

I slutändan spelar det ingen roll vilka plattformar du valt eller vilken attributionsmodell du använder i Google Ads. Det handlar om kronorna på sista raden, din verksamhets lönsamhet och därmed resultatet i bokslutet.

På Daybright jobbar vi hela tiden med detta som yttersta mål och därför är vi gärna med i så stor del av processen som möjligt.

Marknadsföring

Hur en e-handel marknadsförs är A och O. Det klyschiga ordspråket syns du inte så finns du inte är väldigt träffsäkert i e-handelsbranschen. Men numera räcker det inte att ha en okej synlighet i Googles sökresultat och att sponsra några inlägg på sociala medier. Istället krävs en kundresa som startar vid första kontakten med varumärket och fortsätter fram till köpet genomförts – och sen fortsätter genom att bibehålla en god känsla för varumärket och leda till fler köp.

Det gör att vi vill kunna arbeta med allt från den inledande brand awareness-annonsering till insamling av omdömen och vad för upsells som skickas med i era ordrar.

Effektivisering

Med vår egen e-handel och erfarenheten därifrån har vi lärt oss mer än de flesta vad som krävs för att bygga en lönsam och effektiv e-handel. Till skillnad från andra marknadsföringsbyråer kan vi rådgiva och göra skillnad på många nivåer i er verksamhet.

Det kan vara att implementera verktyg på packavdelningen, effektivisera logistiken eller konsultera i valet av fraktlösningar. Våra år inom e-handel har byggt ovärderlig erfarenhet och många värdefulla kontakter.

Data & mätning

Många e-handlare har antingen inte koll på sin data eller tar beslut baserade på inkorrekt data. Vi kravställer, analyserar och justerar er mätning för att ni ska ha 100% korrekt data.

I alla kundcase vi tar oss an så inleder vi med analysera uppsättningen av Google Tag Manager och Google Analytics. Med stor sannolikhet kan vi hitta förbättringspunkter. När vi säkerställt att er data är korrekt, kan vi börja fatta beslut utefter den.

Datakontroll

Beslut för verksamheten ska alltid tas baserade på data och det förstår många. Men vad händer om datan du har som grund till besluten är helt felaktig? Det kan få fatala effekter för verksamheten.

Vi har experter på analys hos oss och som älskar att djupdyka i Google Analytics eller hitta trender och insikter i din försäljning. Vi ser alltid till att göra en hygienkontroll av din data och presentera förbättringsåtgärder innan vi börjar arbeta med annonsering eller optimering.

Cookie consent och GDPR

Följer din e-handel de krav och lagar som finns för att bedriva verksamhet online? Vi gör en analys och pekar på de eventuella brister som din e-handel har. När det är gjort så åtgärdar vi felen och ser till att butiken uppfyller de krav som finns.

Kravställare

Står du inför viktiga val och behöver en oberoende part som utvärderar alternativen och kommer med värdefulla insikter? Kanske ska du byta e-handelsplattform och behöver en kravställare för att få rätt funktionalitet – eller överväger du att byta fraktleverantör? Daybright hjälper dig ta besluten när du känner dig osäker.

LÅT OSS HJÄLPA DIG

Ska du lansera en e-handel och behöver en konsult som bollplank i processen eller behöver du hjälp med att effektivisera e-handeln? Låt oss ta ett samtal och se om Daybright är rätt partner för dig. Skicka in dina kontaktuppgifter till oss så återkommer vi till dig.

    DAYBRIGHTS ÖVRIGA TJÄNSTER

    Vi vet att vårt arbete ger som allra mest resultat när alla kanaler kan dra nytta av synergierna från varandra. Läs mer om vilka tjänster Daybright erbjuder nedan.